Thursday, August 27, 2015

ANTARA PUNCA PERNIAGAAN / PEKERJAAN TIDAK MENDAPAT KEBERKATAN.

Kadangkala kita telah berusaha bersungguh-sungguh untuk memastikan sesuatu yang kita lakukan berhasil dengan cemerlang. Walaubagimanapun akhirnya apa yang berlaku adalah sebaliknya. Seringkali apa yang kita usahakan menempuh kegagalan. Saya mentafsirkan kegagalan dalam kontek ini sebagai belum mendapat keberkatan. Sebagai seorang muslim kita mempercayai bahawa islam menganjurkan umatnya untuk berusaha bersungguh-sungguh untuk memburu kejayaan dan kemenangan.
Baca selanjutnya...


55. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiadamempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. (An Nur 55)

No comments:

Post a Comment