Sunday, January 15, 2017

PERNIAGAAN SOSIAL


Perbincangan CKT Global dalam usaha memberi peluang kepada masyarakat melalui kemahiran serta pengalaman yang kami miliki. Pendekatan latihan dan kemahiran, praktikal perniagaan serta memulakannya.

No comments:

Post a Comment